Populære søgninger
en gruppe mennesker

Uopdaget Synstab

Profil Optik er stolte over at deltage i et forsknings- og innovationsprojekt ”Uopdaget Synstab”, hvor målet er hurtigere at identificere og behandle synstab hos ældre.

Synstab er en overset og meget udbredt problemstilling i alderdommen, som skaber store udfordringer for den enkelte i hverdagen, både når det gælder trivsel og generelt helbred. Det er også en udfordring for samfundet da vi generelt bliver ældre og ældre.

Synstab øger risikoen for, at man falder eller skaber farlige situationer i trafikken med risiko for ulykker. Når synet forringes stiger risikoen for, at man bliver hjemme, isolerer sig og ikke deltager i sociale aktiviteter.

Desuden kan et synstab forværre håndteringen af sygdomme, da synsnedsættelsen ofte påvirker bevægelses- og handlefriheden og udfordrer kontakten til sundhedsvæsenet. Når det er svært at komme ud ad døren på grund af svigtende syn, bliver det sværere at komme til lægen.

Synet er derfor afgørende for at opretholde mobilitet og uafhængighed i hverdagslivet.

Rettidig identifikation af synstab vil betyde, at færre borgere lever med unødvendige konsekvenser af synstab og dermed får tidligere og bedre hjælp. Tidlig behandling vil sikre en øget funktion og uafhængighed for borgeren, samt en øget trivsel og livskvalitet for borger såvel som pårørende.

I dette skandinaviske forsknings- og innovationsprojekt ”Uopdaget Synstab” er det målet at optimere diagnosticering og behandling af synstab.

I projektet udvikles eksisterende teknologi i samarbejde mellem private og offentlige aktører på øjenområdet i Danmark, Sverige og Norge, der skal bidrage til tidligere opsporing og bedre prioritering af patienter, der har behov for øjenlægens hjælp.

Projektets målgruppe er borgere over 75 år. Det er blandt andre borgere med ikke-diagnosticeret synstab, som søger pleje på et sundhedscenter af andre årsager end synsproblemer – denne inklusion vil foregå i Sverige. Projektet omfatter også pårørende til borgere, der opsøger optiker – både i Danmark og i Sverige. Endelig vil projektet omfatte borgere, der lever med andre sygdomme, og som får hjælp af den kommunale hjemmepleje.

Profil Optiks rolle er til dels at assistere med at skaffe deltagere til projektet gennem pårørende som kommer i vores butikker og derudover at lave dybdegående synsanalyser og grundige øjensundhedsundersøgelser hos de borgere der deltager i projektet. Projektet løber over en treårig periode fra 2023-2026.

Projektpartnere

Uopdaget Synstab er finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.