Skærmbriller


Skærmbriller er specielt udviklet til at give dine øjne de bedste arbejdsforhold foran computeren.

Alt det, du og din arbejdsgiver har glæde af at vide om skærmbriller
Vidste du, at din arbejdsgiver skal betale din skærmbrille, hvis styrken eller glastypen skal være anderledes end i din egen (private) brille?

Skærmbriller til skærmbrug
Skærmbriller har en anden styrke end dine private briller og glassets opbygning er anderledes. Det er ligesom med sko, hvor du også løber bedre i løbesko end i de pæne.

Hvis du er medarbejder/ansat
Kontakt din arbejdsgiver og spørg til ordningen om arbejdsgiverbetalte skærmbriller. Hvis din arbejdsplads ikke har en sådan aftale, kan du gøre opmærksom på denne side og bede rette vedkommende om at kontakte os for mere info. Det er i øvrigt arbejdsgiveren, der bestemmer hvor brillen må købes og til hvilken pris.

Hvis du er arbejdsgiver/virksomhed
Få en aftale om arbejdsgiverbetalte skærmbriller med Profil Optik. Hos os får du et forslag til en gratis fastprisaftale, så I som arbejdsgiver kender udgiften til en skærmbrille på forhånd. Samtidig sikrer du, at medarbejderne får mange stel og glastyper at vælge imellem. Kontakt os, så sender vi materiale eller tilbyder et uforpligtende møde, hvor vi fortæller mere om fordelen for jer og for jeres medarbejdere. Aftalen kan f.eks. også indeholde rabat på medarbejdernes private briller – som et ekstra firmagode. Aftalen gælder naturligvis i alle Profil Optiks butikker i hele landet.

Kontakt:
Pernille Schwerdfeger
Telefon 4188 4826 
Mail pesc@profiloptik.dk

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15. december 1992

(UDDRAG)

§ 6. Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn:

inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes

med jævne mellemrum herefter, og

når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen.

Stk. 2. Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer.

Stk. 3. Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4. Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de i stk. 1 - 2 eller stk. 3 nævnte undersøgelser viser, at dette er nødvendigt, og hvis den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de i stk. 1 - 3 nævnte undersøgelser uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid og har desuden pligt til at sørge for, at den ansatte får udleveret de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.

Stk. 6. §§ 9 - 10 om undersøgelsesresultater i bekendtgørelse nr. 1165 af 16. december 1992 om arbejdsmedicinske undersøgelser gælder ikke for de i stk. 2 nævnte undersøgelser.