Integritetspolitik


For Profil Optik Butikker A/S ("Profil Optik") er det vigtigt, at vi beskytter dit privatliv og dine personlige oplysninger. Vores mål er at overholde alle de gældende love og regler for beskyttelse af personoplysninger. Profil Optiks integritetspolitik består i at informere dig om, hvilke oplysninger Profil Optik indsamler og hvordan oplysningerne bruges. Ved at du godkender integritetspolitikken i forbindelse med køb, eller når du sender oplysninger på profiloptik.dk, giver du samtykke til, at vi behandler dine personlige oplysninger som anført herunder.

1. Sådan behandler Profil Optik dine personoplysninger
Hos Profil Optik behandler vi dine personlige data i henhold til persondataloven (PDL). De personlige oplysninger, du som kunde giver eller har givet os, eller som vi indsamler på profiloptik.dk via cookies til at håndtere dine indkøb og opfylde vores forpligtelser til dig som kunde, behandles af Profil Optik og i givet fald af andre virksomheder i Synsam Group, som Profil Optik er en del af, til de formål, der angives nedenfor. De personoplysninger, der behandles er navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse, købs-, betalings- og ordrehistorik, betalings- og kreditkortnummer samt IP-adresse.

Profil Optik Butikker A/S, 31058724, Hovedgade 451 B, 2640 Hedehusene. Att. Dataansvarlig.

2. Hvad bruger vi de personlige oplysninger til?
Ved at indsende dine oplysninger til os, accepterer du, at dine personlige oplysninger registreres i vores kundedatabase og bruges til, samt udgør baggrunden for, identifikation, markeds- og kundeanalyser, kundeopfølgning og evaluering af tjenesteydelser og produkter. Personlige oplysninger bruges til markedsføringsformål fx breve, SMS og e-mail vedrørende vores produkter; det kan fx være nyhedsbreve, information om kampagner eller indkaldelse til synstest, medmindre du har frabedt dig direkte markedsføring.

Hvis der i visse tilfælde er krav fra betalings- og kreditvirksomheder, vil dit personnummer blive behandlet i forbindelse med køb.

Du accepterer også, at personoplysninger til disse formål kan videregives til virksomheder i Synsam Group (som Profil Optik er en del af) og andre selskaber, som koncernen Synsam Group samarbejder med.

Personlige oplysninger kan videregives til virksomheder, som Synsam Group beder om at udføre tjenesteydelser såsom tilvejebringelse af infrastruktur og it-tjenester, yde kundeservice, behandling og analyse af markedsundersøgelser samt afvikling af statistiske analyser.

Vi behandler også personlige oplysninger med henblik på at honorere vores forpligtelser over for dig samt for at honorere vores retslige forpligtelser (f.eks. af hensyn til journalhåndtering i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler for de kunder, der gennemgår en synsundersøgelse – se nedenfor).

3. Hvor længe behandles dine oplysninger?
Vi behandler dine personlige oplysninger på baggrund af PDLs krav, hvilket bl.a. indebærer, at dine oplysninger ikke opbevares i længere tid end det, der er nødvendigt på baggrund af formålet med behandlingen af personoplysningerne

Retten til delagtiggørelse i oplysninger, ændring/rettelse af oplysninger
Iht. PDL  har du som udgangspunkt ret til én gang hver sjette måned og omkostningsfrit at få oplysninger om, hvorvidt dine personlige oplysninger behandles eller ej. Disse oplysninger kan fås ved at indsende en skriftlig anmodning om information til os. Anmodningen skal indsendes til:  Profil Optik, Hovedgade 451 B, 2640 Hedehusene. Til den samme adresse kan der også indsendes anmodning om afmelding af direkte markedsføring eller rettelse af fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger. Alternativt kan du rette henvendelse til din lokale Profil Optik butik.

Ved ændringer af de oplysninger, som du har overdraget til Synsam og Profil Optik, f.eks. ved ændring af e-mailadresse, navn, betalingsoplysninger, beder vi dig informere os om de korrekte oplysninger ved at sende en e-mail til Synsam og Profil Optik på webshop@profiloptik.dk. Du kan også benytte denne adresse til at meddele, om du ønsker at opsige din brugerkonto. Anmodning om, at personlige oplysninger rettes, spærres eller slettes, kan fremsættes når som helst.

Hvis du har frabedt dig, at dine oplysninger behandles til formål, der ikke vedrører direkte markedsføring, behandles oplysningerne ikke til dette formål. Hvis du har givet os dit samtykke, kan du når som helst give os besked om, at du ikke ønsker, at vi skal benytte dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.

5. Oplysninger, der er omfattet af Patientdata loven bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler
For kunder, der deltager i enhver form for synsundersøgelse, gælder, ud over det, der fremgår ovenfor vedr. PDL , også  bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Oplysningerne herunder vedrører behandlingen af personlige oplysninger omfattet af bekendtgørelsen.

Hos Synsam og Profil Optik er vi iht. bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler  ansvarlige for at føre en journal over de kunder, der deltager i enhver form for synsundersøgelse hos os. I journalen noterer vi f.eks. oplysninger om din identitet, dit personnummer, væsentlige oplysninger om helbredshistorik, oplysninger om behandling og tiltag samt oplysninger om hvornår og hvem, der har gjort notater i journalen.

Iht. lovgivning kan vi være forpligtet til at udlevere visse oplysninger fra journalen, herunder i forbindelse med evaluering af egnethed i forhold til diverse typer kørekort.

5.1 Om tavshedspligt
Tavshedspligt er gældende for personlige oplysninger, der vedrører helbredstilstand og andre personlige forhold. Tavshedspligt- og tilhørssystemet regulerer hvem, der har adgang til de personlige oplysninger. Det personale, der har adgang til oplysninger i forbindelse med arbejdet, har ret til at få adgang til oplysningerne, men tavshedspligten gælder over for andre. Personalet må ikke få adgang til andre oplysninger end dem, der i det enkelte tilfælde er nødvendige i forhold til den givne arbejdsopgave.

Ifølge bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler skal en patientjournal opbevares i mindst 5 år efter, at den seneste oplysning er blevet tilføjet journalen. Efterfølgende skal journalen kasseres.

5.2 Behandling af personlige oplysninger af hensyn til andre formål
Personlige oplysninger, der ikke kan betragtes som følsomme iht. PDL , kan også blive behandlet i vores kunderegister med henblik på at danne grundlag for vores markeds- og kundeanalyser, kundeopfølgning samt evaluering af tjenesteydelser og produkter. Dette finder kun sted, hvis du udtrykkeligt har godkendt det, f.eks. i forbindelse med tidsreservation eller besøg hos en optiker.
Personlige oplysninger kan også benyttes til markedsføringsformål, hvis du ikke har frabedt dig direkte markedsføring. Med personlige oplysninger, der ikke betragtes som følsomme, menes personlige oplysninger, der ikke vedrører dit helbred, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Også personale, der har behov for adgang til dine personlige oplysninger i forhold til disse formål, vil i så tilfælde få fri adgang til dem. Du kan når som helst anmode om, at vi ophører med at behandle dine personlige oplysninger til andre formål end dem, som følger af de love og regler, der er gældende for vores virksomhed.

5.3 Ret til skadeserstatning
Hvis dine personlige oplysninger er blevet behandlet i strid med PDL, kan Profil Optik i visse tilfælde gøres ansvarligt for at kompensere dig for skader eller krænkelser af den personlige integritet.

6. Link
Denne politik er alene gældende på profiloptik.dk. Profiloptik.dk kan indeholde links til andre hjemmesider. Når du videresendes til en anden hjemmeside anbefaler vi, at du læser den integritetspolitik, der er gældende for den pågældende hjemmeside. Synsam og Profil Optik påtager sig intet ansvar for andre hjemmesiders behandling af dine personlige oplysninger.

7. Ændringer i politikken
Synsam og Profil Optik forbeholder sig ret til at foretage løbende ændringer i denne politik i den udstrækning ændringerne er nødvendige med henblik på at udbedre forstyrrelser eller for at honorere juridiske eller tekniske krav. Alle ændringer i denne integritetspolitik vil blive offentliggjort på hjemmesiden.